16.02.2018

Nõmme koolide õpilased külastasid Lauliku lasteaia õpetajate etendust „Sipsik“

15. veebruaril 2018 kogunes Tallinna Lauliku Lasteaia saali vaatama etendust „Sipsik“ üle saja esimeste klasside õpilast Tallinna Nõmme Gümnaasiumist ja Tallinna Kivimäe Põhikoolist.

Raamatu „Sipsik“ autori, Eno Raua 90. juubelile ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud etenduse tõid vaatajateni Lauliku lasteaia õpetajad. Sügisel näidati etendust oma lasteaia lastele ja koolieelikutele teistest Nõmme lasteaedadest. Kuna kirjanik on käinud koolis Nõmmel ja Sipsik tuttav mitmetele põlvkondadele läbi aegade, otsustati  kutsuda  etendust vaatama ka naabruses asuvate koolide õpilased.

Suur oli paljude endiste Lauliku lasteaia vilistlaste rõõm, kui nad kuulsid, et saavad külastada oma kodulasteaeda. Külaliste hulgas oli lapsi, kes tundsid ära maja, kus oli käidud möödunud aastal piirkondlikul luulekonkursil.

Etendusega tehti suur kummardus kõikidele toredatele Eestimaa lastekirjanikele. 

Elbe Prants, Tallinna Lauliku Lasteaia muusikaõpetaja

Uudise rubriigid: