30.10.2016

Nõmme lasteaedade õpetajad jagavad kogemusi muutuva õpikäsitluse rakendamisest

3. novembril 2016 korraldab Tallinna Lasteaed Kraavikrõll koostöös Koolitus-ja Nõustamiskeskusega HARED teise üle-nõmmelise koolitusseminari „Õpetajalt õpetajale“, mille teemaks on „Muutuva õpikäsitluse rakendamine lasteaias“.

Seminari eesmärgiks on pakkuda lasteaedadele võimalust jagada oma parimat töökogemust ning tõhustada Nõmme lasteaedade omavahelist koostööd. Muutuvast õpikäsitlusest räägib avaettekandes Viivi Lokk Tallinna Haridusametist.

Sõna saavad Lauliku, Rännaku, Kasekese ja Kraavikrõlli lasteaia ning Helliku lastesõime õpetajad. Külalisesinejaks on Kadaka lasteaia õppealajuhataja, kes tutvustab oma lasteaia muuseumiõppe projekti.

Päeva teisel poolel on õpetajate ees Mirja Meriste koolituskeskusest Ruutu 10, kes viib läbi praktilise koolituse „Head lapsed, need kasvavad mänguga“, mis  lähtub põhimõttest, et üheaegselt on võimalik mängida ja õpetada ainekava sisu. Osalejad saavad valiku põnevaid õppemänge, mis on mõeldud õppekavas märgitud nelja üldoskuse arendamiseks.

Seminari materjalid on peale koolituspäeva toimumist tutvumiseks kättesaadavad Kraavikrõlli lasteaia kodulehel.

Eve Külmallik, Kraavikrõlli lasteaia õppealajuhataja

Uudise rubriigid: