04.05.2021

Nõmme linnaosa vanem: meie kindel vastus kaevandusele on, ei!

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et Viljandi mnt piirkond on Nõmme üldplaneeringuga määratud rohealaks ja omavalitsus ei toeta nüüd ega tulevikus linnaossa karjääri rajamist.

„Tänane vastus selles küsimuses on suunatud kõigile arendajatele, kes sooviksid Nõmme linnaosas kaevandada. Me ei toeta üheski võtmes sellist tegevust kuna Nõmme linnaosa on väärtuslik elukeskkond. Seetõttu hoiavad kaevanduse soovijad oma aega ja raha kokku kui sellistest üritustest loobuvad,“ kinnitas Šillis.

Linnaosa vanem kommenteeris liiva kaevandamise ja müügiga tegeleva Sokkel Holding OÜ esitanud taotlust Keskkonnaametile, kus soovitakse teostada liivavarude uuringut Tallinna linnale kuuluval kinnistul Viljandi mnt 21a, et neile ei ole veel jõudnud riikliku keskkonnaameti taotlus geoloogiliste uuringute teostamiseks.  

„Mainitud kinnistu kuulub Tallinna linnale ning valitsejaks on määratud Nõmme Linnaosa Valitsus. Pöördusime Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poole, et selgitada välja, kas mainitud taotluse kooskõlastamise palve on ametile edastatud. Kui taotlus on jõudnud ametisse, siis palume selle linaosavalitsusele edastada,“ sõnas Šillis. „Geoloogiliste uuringute läbiviimine ei tähenda, et karjäär rajatakse. Arvestama aga peab, et Viljandi mnt 21a kinnistu on määratud Nõmme üldplaneeringuga rohealaks ning tegemist on olulise rohekoridori ning rekreatiivalaga. Seetõttu ei leia me, et geoloogiliste uuringute läbiviimiseks ressursside kulutamine oleks mõistlik, sest selle kasutusele võtmist omavalitsus ka tulevikus lubada ei saa.“

Šillis kinnitas, et Nõmme Linnaosa Valitsus seetõttu plaanib ka käesolevale taotlusele eitavalt vastata, sest Viljandi mnt 21a kinnistule karjääri rajamist ei saa täna aga ka tulevikus lubada. „Arvestada tuleb tõsiasjaga, et tegemist on Nõmme ÜP järgselt rohealaga, Raku asumi elamud asuvad 150 meetri kaugusel, Viljandi mnt ääres kulgeb tihedas kasutuses olev kergliiklustee ning Ülemiste järv asub kinnistust 700m kaugusel. Ei on EI!“

Uudise rubriigid: