30.11.2017

Nõmme linnaosakogu eiras Pääsküla kooli küsimuses lapsevanemate tahet

Nõmme linnaosakogu eilne otsus mitte toetada Pääsküla gümnaasiumi põhikooliks muutmist läheb vastuollu kooli hoolekogu varasema otsusega pooldada suunda põhikoolile.

“Linnaosakogu vastuseis põhikooliks muutmisele on kahetsusväärne, sest põhikooliks muutmine on vajalik, et põhikooliõpilased Nõmmel ei peaks koolis käima kahes vahetuses,” sõnas Tallinna linnapea Taavi Aas. Praegu toimub kahes vahetuses koolikäimine Kivimäe ja Rahumäe põhikoolides. 

„Suheldes kooli lapsevanematega on selge, et nad toetavad kurssi tugevale põhikoolile,“ ütles Aas. „Lisaks langetas hoolekogu kevadel vastava otsuse. Gümnaasiumi muutmine põhikooliks on olnud aastate jooksul hoolekogu enda initsiatiiv.“

“Kahjuks on aga kool sattunud nüüd Rainer Vakra eestvõttel poliitilise kempluse tandriks,” ütles Aas, kelle hinnangul esindab hoolekogu otsesemalt vanemate huve ja sellest tuleks edasises tegevuses juhinduda. 

Praegu õpib Pääsküla gümnaasiumi gümnaasiumiastmes 87 õpilast. Tallinna Linnavalitsus esitas tänavu novembris linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt alates 2020. aasta 1. septembrist jätkab Pääsküla gümnaasium põhikoolina.

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava kohaselt tuleb põhikoolikohti rajada piirkondadesse, kus neid on puudu ja see on üheks põhjuseks, miks on alustatud Pääsküla gümnaasiumi ümberkujundamist põhikooliks.

Pääsküla gümnaasiumi hoone on praegu kapitaalremondis, koolihoonesse tuleb lisaks ka huvikool.

Uudise rubriigid: