11.06.2018

Nõmmel moodustatakse eakate nõukogu

Kolmapäeval, 13. juunil kell 14 toimub Nõmme Maja (Valdeku 13) aulas Nõmme eakate nõukogu moodustamise koosolek.

Tallinna linn ja mittetulundusühing Eesti Pensionäride Ühenduste Liit sõlmisid aprilli alguses heade kavatsuste kokkuleppe, mille järgi luuakse iga linnaosavalitsuse juurde eakate nõukogu.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis peab oluliseks, et erinevad ühiskonnagrupid oleksid kaasatud linnaosa töö korraldamisse. „Arvestades seda, et elanikkond järjest vananeb, on tervitatav, et eakamate inimeste seisukohtadele rohkem tähelepanu pööratakse.“

„Viise, kuidas seesugune nõukogu linnaossa luua, on mitu. Osa linnaosavanemaid on nimetanud nõukogu liikmed ise, osa moodustab nõukogud valimiste teel. Viimase variandi kasuks on otsustanud Nõmme. Eakate nõukogu valimispäeval saab iga väärikas nõmmekas seada üles oma kandidatuuri ning osutuda valituks,“ lausus Šillis.  

„Nõmmel on palju aktiivseid eakaid, kes võiksid sellesse nõukogusse kuuluda. Linnaosavalitsuse soov on, et vastavas kogus oleksid ennekõike inimesed, kes tõepoolest soovivad seda rolli võtta ja kanda,“ selgitas linnaosavanem.

Uudise rubriigid: