23.03.2017

Nõmmel võetakse haljasaladel parkijad luubi alla

Nõmmel on haljasaladel ning tänavaäärsetel mururibadel parkimine probleemiks, mille kohta tuleb elanikelt pidevalt kaebusi. Mupo inspektoritel on plaanis kevadel haljasaladel parkimine taas suurema tähelepanu alla võtta. Olukorra kontrollimiseks ja rikkumiste avastamiseks korraldatakse mitu kontrollreidi.

Põhiliselt pargitakse Nõmmel autosid haljasaladele korterelamute läheduses, kuid juhtub sedagi, et autod pargitakse koduaia taha mururibale.

Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul on vastavalt liiklusseadusele haljasalal keelatud parkida ilma omaniku ja valdaja loata. „Nõmmel ei ole kellelegi avalikel haljasaladel ja teeäärsetel mururibadel parkimiseks lubasid väljastatud. Neil ettekirjutustel on arusaadavad põhjused. Eriti just praegu, kui maapind on pehme, tekitavad parkivad autod sinna roopad ning muru enam ei kasva. Pärast kandub muda ja muld ratastelt sõiduteele ning muutub lendlevaks tolmuks,“ selgitas linnaosavanem.

„Haljasaladel parkimine pole küll tänavatolmu tekkimise peamine põhjus, aga aitab sellele suuresti kaasa. Kannatame me ju kõik, kui peame tolmust õhku sisse hingama. Eelkõige lapsed ja eakad, kes liiguvad rohkem jala ja kasutavad ühistransporti,“ lisas Jürgenson.

Tallinna heakorraeeskiri ei luba haljasala ja murukamarat rikkuda ning selle teo eest saab vastutusele võtta haldusmenetluse korras.