08.10.2020

Nõmmele eraldati renoveerimistöödeks pea kuus miljonit eurot

Tallinna Linnavalitsus kinnitas septembris Nõmme linnaosas olevate objektide renoveerimistööde nimekirja. Selle raames eraldatakse kolmekümnele objektile ehitustööde tegemiseks kokku 5 871 900 eurot, mida rahastatakse eriolukorra leevenduse toetusmeetmest.

Linnavalitsuse poolt augusti lõpus heaks kiidetud nimekirjas on välijõusaalide rekonstrueerimine Nõmme linnosas, kvartalisiseste teede rajamine ja remont ning lasteaia  renoveerimine ja koolide parendamine.

Nõmme linnaosavanem Grete Šillis rõhutas, et töid on tänavate korrastamiseks planeeritud pea miljoni euro ulatuses. „Pikka aega remonti oodanud kõrvaltänavad saavad korda juba järgmise aasta jooksul,“ kiitis Šillis. „Teistest objektidest väärib esiletõstmist Rabarübliku lasteaeda (Raba 10), kus võetakse ette tervikrenoveerimine,“ lausus Šillis.

Ta lisas, et eriline heameel on tänavu juba valminud või valmivatest projektidest, mis tõstavad tallinlaste liiklusturvalisust. „Mainimata ei saa jätta Tähetorni tänava renoveerimist, kus lisaks tee-ehitustöödele rajati uued vee- ja kanalisatsiooni trassid ja lahendati sajuvee ärajuhtimine. Nüüd aasta lõpus valmib Viljandi mnt alguse rekonstrueerimine, mis tööde mastaapsuselt on isegi suurem.“

Kohalikud omavalitsused saavad erakorralist investeeringutoetust riigilt, et leevendada majanduslanguse mõjusid. Tallinna linnavolikogu istungil kinnitati septembri alguses otsus "Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele", kus on toodud täpne objektide nimekiri.

Kvartalisiseste teede remont:

 • Hange tn
 • Hõimu tn (Vabaduse pst ja Ränduri tn vaheline lõik)
 • Kura tn alates Kume tn (freesasfalt)
 • Lauliku tn (Laane tn ja Õitse tn vaheline lõik)
 • Laulu tn (Vabaduse pst ja Laulu tn 12 vaheline lõik)
 • Liipri tn (Liipri tn 33 ja Naaritsa tn vaheline lõik)
 • Lootuse tn 67 ja Edu tn 14 vaheline lõik
 • Piibri tn (Valdeku tn ja Piibri tn 4 vaheline lõik)
 • Rajametsa tn (Tähetorni tn ja Tihniku tn vaheline lõik)
 • Saha tn (Hõimu tn ja Rännaku pst vaheline lõik)
 • Serva tn
 • Soone tn
 • Tähe tn (Vabaduse pst ja Tähe tn 32 vaheline lõik)
 • Moora tn
 • Ugala tn teekatte korrastamine (Taara tn ja Haldja tn vaheline lõik)

Uudise rubriigid: