22.01.2019

Nõmmele rajatakse moodne tennisekeskus

Tallinna linnavalitsus kavatseb olemasoleva spordikeskuse uuendamise eesmärgil teha linnavolikogule ettepaneku seada Nõmmel asuvatele linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõigus.

„Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on muuta sealsed sise- ja välistingimustes tennisemängu harrastamise tingimused võrreldamatult paremaks. Praeguste ehitiste seisukord ei vasta tänapäevastele normidele ja piirkonna vajadusele,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Hoonestaja peab koostama kinnistutele detailplaneeringu ning selle kehtestamise järel kolme aasta jooksul ellu viima.“

Detailplaneering peab nägema ette sise- ja välisväljakutega tennisekeskuse, sõidu- ja kõnniteed, tänavavalgustuse ja liikluskorraldusvahenditega parklad ning tehnovõrgud ja –rajatised.

Tallinna linna omandis olevatele Rahu tn 3  ja Rahu tn 4a kinnistutele seatakse hoonestusõigus läbirääkimistega pakkumise teel 50 aastaks. Ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistute kogupindala on 12 357 m².

„Pika ajalooga Nõmme tennisekeskuse alal peab senine funktsioon säilima, kuid tingimused tuleb muuta tänapäeva nõuetele vastavaiks,“ ütles Võrk. „Parim lahendus selle saavutamiseks on seada linna kinnistutele hoonestusõigus. Sarnast lahendust kasutasime edukalt ka Mustamäe Elamuskeskuse puhul.“

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemisel olevatel kinnistutel paikneb sise- ja välisväljakutega tennisekeskus. Tulenevalt linnaosa hoonestusest ja vabade hoonestatavate rekreatiivalade puudumisest on vaja need alad ka tulevikus säilitada põhiliselt spordi- vm vaba aja veetmise võimalusi pakkuvate ehitiste tarbeks, sõltumata kinnistu omandivormist. Nende alade muutmine detailplaneeringuga mõneks muuks, senisest kasutusest märkimisväärselt erinevaks otstarbeks (nt elamu- või ärihoonete ehituseks) ei ole üldjuhul vastuvõetav.