13.10.2016

Noori oodatakse kandideerima noortevolikokku

14–26-aastastel pealinna noortel on võimalus kandideerida Tallinna linna noortevolikogu koosseisu. Oodatud on noored, kes näevad end tulevaste arvamus- ja ühiskonnaliidritena ning soovivad panustada noorte elu edendamisse Tallinnas.

Sel sügisel valitakse Tallinna linna noortevolikogu kuuendat koosseisu ning kandideerida saab kuni 24. oktoobrini 2016. Kokku otsitakse noortevolikokku 21 noort kolmest erinevast huvirühmast: õpilased, üliõpilased ja noorteühenduste esindajad. Need, kes ei kuulu ühtegi nimetatud sihtgruppi, saavad kandideerida noorteühenduste koosseisude alt.

’’Tallinna linna noortevolikoguga liitumine avas minu jaoks kõige seiklusterohkema peatüki elus. Vaadates tagasi peatselt lõppeva koosseisu tegemistele, valdavad mind vaid siirad positiivsed emotsioonid, mistõttu innustan kõiki Tallinna noori meie kollektiiviga liituma. Oleme ju Eesti riigi tulevik ning paari aastakümne pärast juhime ja mõjutame oma kodumaal toimuvat. Sestap ongi arukas mõelda kaugemale ja hakata varakult teadmisi ning kogemusi talletama, panustades samaaegselt kodulinna ja noorte heaolusse,“ julgustab noortevolikogu viienda koosseisu esimees Triinu-Liis Paabo noori kandideerima.

Kandideerimiseks tuleb täita ankeet, mille leiab Tallinna linna noortevolikogu kodulehelt www.tallinn.ee/noortevolikogu.

Tallinna linna noortevolikogu on vabatahtlik ja poliitiliselt neutraalne osaluskogu, mis esindab ning kaitseb pealinna noorte huve, nõustades Tallinna Linnavolikogu ja Linnavalitsust noori puudutavatel teemadel.