14.10.2020

"Noorte loovuse arenguprogramm 2.0" ootab osalejaid

Sillamäe Lastekaitse Ühing kutsub 15–26-aastaseid noori osalema "Noorte loovuse arenguprogrammis 2.0". Esimene info- ja arutelupäev “Loomingulised Eestimaa noored 2.0” toimub 15. oktoobril kell 11.00–15.00 Tallink Spa Hotellis.

Info- ja arutelupäeva peamiseks eesmärgiks on motiveerida ja julgustada noori aktiivselt osa võtma projekti programmis ning tekitada koostööside erinevate rahvuste noorteesindajate vahel ning tekitada ühiskondlikku diskussiooni noori puuduta ja ühiskondlike murekohtade ümber.

Arutelupäeval käsitleme järgmised teemasid: Eesti kultuur täna ja homme, mitmekesisus ühiskonnas, koostöö ja kultuuridevaheline dialoog, loovmajandus, teineteise mõistmine, lõimumine ja kultuurielu arendamine.

Arutelupäev on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 15–26 ning noortega tegelevate loovspetsialistidele. Üritus viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.

Arutelupäeva teemad:
• Noorte panus Eesti kultuuri arengus
• Noored ja loovharidus (s.h. huviharidus)
• Praktiline koostöö läbi noorte kaasamine loov tegevuses
• Noorte koht loovmajanduses
• Lõimumine ja mitmekesisus ühiskonnas

Ajakava:
11.00–11.20 Sissejuhatus ja programmi tutvustus (eesmärgid, üritused, osalemistingimused)
11.20–11.30 Noorte loovuse toetamine loovtöötubade kaudu – Siim Aimla, programmi loovjuht
11.30–12.00 Noored ja Eesti kultuur – Rusalina Gassõmova, koolitaja
12.00–13.30 Arutelud töögruppides
13.30–14.00 Toekas kohvipaus
14.00–14.30 Töögruppide kokkuvõtted
14.30–15.00 Inspiratsiooni etteasted

Osalemine on tasuta!

Registreerimine: https://loovus.sscw.ee/registreerimine/

Programmi toetavad: British Council, Tallinna Kodurahuprogramm, Tallinna Kultuuriamet,Tallinna Spordi-ja Noorsooamet, Kultuurkapital jt.

Loomingulised Eestimaa noored

 

Uudise rubriigid: