30.09.2021

Noortefoorumil osales üle 200 noore

IX üleeestiline Noortefoorum "Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas” võimestas noori aktiivselt osalema KOV valimistel.

24. septembril 2021 toimus Tallinnas IX üleeestiline Noortefoorum, mis tõi kokku üle 200 noore Tallinnast ja mujalt Eestist.

Noortefoorumi eesmärgiks oli võimestada noori rääkima kaasa kohaliku tasandi otsustusprotsessides ning julgustada neid osalema demokraatlikes otsustusprotsessides ja algatustes nt. 2021 KOV valimistel ja vabatahtlikus töös kogukonna heaks. Lisaks motiveerida noori tundma huvi poliitika vastu ning andma praktilisi juhiseid ja nõuandeid oma ideede ja algatuste teostamiseks.

Foorumi peateemadeks oli noorte kaasamine kohaliku otsustusprotsessis, kriitilise mõtlemise arendamine ning vabatahtliku tegevuse edendamine noorte seas.

Foorumil tutvustas Nellika Valder riigi valimisteenistuse nõunik KOVi 2021 valimiste korraldamist ning võimestas 16-aastaseid noori kohalikel valimistel hääletama. Ettekandega “Noorte võimalused ja huvide kaitse noortevolikogu näitel” inspireeris Maria Kazlovskaya, Lasnamäe Noortekeskusest noori osalema aktiivselt kohaliku elu korraldamisel ning osalema noortevolikogu töös, kuna noorte hääl peab olema kuuldav.

Foorumi teises osas toimus paneeldiskussioon: “Noorte osalus valimistel – mis on teadmata ja tegemata jäänud?” kus kõikide erakondade noorte esindajad arutlesid tuleva KOVi 2021 valimistega seotud väljakutsete üle.

Oma arvamust avaldasid Doris Lisett Rudnevs (Reforminoored), Johannes-Emmanuel Allas (Kesknoored), Õnne Paulus (Noorsotsid), Karl Sander Kase (Isamaa noorteühendus ResPublic), Aleksei Jašin (EESTI200), Linda Lees (Rohelised noored), Eino Rantanen (EKRE noored - Sinine Äratus) ning õpilasesinduse esindajad Nikita Strekalov ja Artjom Tsernozjomov.

Kõige aktiivsemad arutelud toimusid viies töötoas "Noorte osalus ja  ja kodanikuühiskond", "Lõimumine ja mitmekesisus", "Ettevõtlikkus, noortegarantii tugisüsteem", "Eesti haridussüsteem" ning praktiline töötuba vihakõnest ja koolikiusamisest, kus osalenud noored koos ekspertidega arutlesid põhilisi väljakutseid ning koos otsiti neile lahendusi.

Noored väljendasid, et soovivad pidada dialoogi erinevate huvigruppide ja võimu esindajatega, et koos panustada ühiskonna arengusse ning toetada eesti keelt mittekõnelevate noorte ühiskondlikku aktiivsust ja vabatahtliku tegevust.

Noortefoorumi “Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas” toimumist toetasid Integratsiooni Sihtasutus, Euroopa Sotsiaalfond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Haridusamet ja Tallinna Kodurahuprogramm.

 

 Erakogu. Child Peace.

Uudise rubriigid: