20.09.2016

Noortevaldkonna tegijate tunnustuskonkurss 2016

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja kandidaatide esitamise noortevaldkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaatide esitamine

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud (sh üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused ja maavalitsused jne) järgmistes kategooriates:

 • aasta noorsootöötaja (1);
 • aasta huvikool;
 • aasta noortekeskus;
 • aasta noorteühing;
 • aasta osaluskogu;
 • aasta noortemalev;
 • aasta noortelaager;
 • aasta kohalik omavalitsus;
 • aasta noortevaldkonna sõber/toetaja (2);
 • aasta sündmus/algatus/koostöö noorsootöös;
 • pikaajaline panus noortevaldkonda.

(1) Kandidaadina võib esitada huvikooli töötajaid, noortekeskuse töötajaid, noorsootöötajaid koolis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas, noortelaagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste jne.

(2) Kandidaadina võib esitada ettevõtteid, organisatsioone, asutusi, inimesi jne, kes panustavad noortevaldkonda, kuid igapäevaselt tegutsevad muus valdkonnas.

Kandidaate võib esitada ka Eesti Noorsootöö Keskus. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja saata otse Eesti Noorsootöö Keskusele 1. novembriks 2016 läbi elektroonse vormi, meiliaadressile tunnustamine@entk.ee või postiaadressile Tõnismägi 11, Tallinn 15192.

Kandidaatide hindamine ja valik

Lõpliku ettepaneku kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks haridus- ja teadusministrile teeb Eesti Noorsootöö Keskuse poolt moodustatud tunnustuskomisjon, kuhu kuuluvad ka noorte esindajad. Tunnustuskomisjon moodustatakse 1. novembriks 2016. 

Avalikustamine

Tunnustatavad avalikustatakse noortevaldkonna tunnustussündmusel.

Kandidaadi esitamise vormid

Vaata tunnustamise korda SIIT.

Lisainformatsioon:

Birgit Rasmussen
peaekspert
Tel: 735 0388, 5811 6807
birgit.rasmussen@entk.ee, tunnustamine@entk.ee