11.10.2017

Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2017 on avatud!

Noortevaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

Noortevaldkonna tunnustuskonkursil saab kandidaate esitada kaheteistkümnes erinevas kategoorias:

 1. Aasta noorsootöötaja1
 2. Aasta huvikool
 3. Aasta noortekeskus
 4. Aasta noorteühing või -organisatsioon
 5. Aasta osaluskogu ja õpilasesindus
 6. Aasta noortemalev
 7. Aasta noortelaager
 8. Aasta kohalik omavalitsus
 9. Aasta noorsootööühing2
 10. Aasta toetaja noorsootöös3
 11. Aasta tegu noorsootöös4
 12. Pikaajaline panus noortevaldkonda5

Kandidaate saab esitada kuni 01.11.2017 (k.a.) elektroonses konkursiveebi keskkonnas registreerudes ja/või logides sisse ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.

Noortevaldkonna tegijate tunnustamise korra leiate siit

Eesti Noorsootöö Keskus moodustab 1. novembriks (k.a.) tunnustuskomisjoni, kuhu kuuluvad nii noortevaldkonna kui noorte esindajad.

Tunnustuskomisjonile esitatakse Eesti Noorsootöö Keskuse poolt hindamiseks ja ettepanekute tegemiseks ainult need kandidaadid, keda on esitatud VÄHEMALT KAHE erineva esitaja poolt.


1 - Kandidaadina võib esitada huvikooli töötajaid, noortekeskuse või –toa töötajaid, noorsootöötajaid koolis, noorteorganisatsioonis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas või -laagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste, huviringide juhendajaid jne.
2 - Kandidaadina võib esitada mittetulundusühinguid, mittetulundusühingute liitusid või sihtasutusi, mille eesmärgiks on noorsootöötajate, noorsootööasutuste või teiste noorsootöö tegijate ja korraldajate ühendamine ning nende huvide esindamine.
3 - Kandidaadina võib esitada ettevõtteid, organisatsioone, asutusi, inimesi jne, kes panustavad noorsootöösse, kui see pole nende põhitegevus.
4 - Kandidaadina võib esitada sündmusi, algatusi, koostöid, mis on noortevaldkonnas olulise tähtsusega.
5 - Ettepanek ministrile tunnustamiseks tehakse ainult kandidaadi puhul, kes vastab kõigile punktis 2.3. märgitud kriteeriumitele. Tunnustuskomisjon jätab endale õiguse ettepanekut mitte teha.

Lisainfo:
Birgit Rasmussen
Tunnustuskonkursi koordinaator
Peaekspert
Eesti Noorsootöö Keskus
tunnustamine@entk.ee
Telefon 5811 6807
www.entk.ee/tunnustamine