05.10.2021

Nutika liikuvuse projekti AI4Cities järgmisse faasi on jõudnud edasi 10 innovaatilist ideed

Rahvusvaheline nutika liikuvuse projekt AI4Cities on jõudnud teise faasi, mille raames hakkavad esialgseid prototüüpe välja töötama 10 ettevõtet.

Käesolevas etapis asuvad ettevõtted oma esialgsete kavandite järgi looma toote prototüüpe, milleks on aega kuni 2021. aasta lõpuni. Seejärel valib ekspertgrupp viimased kolm pakkujat, kes saavad võimaluse liikuda edasi projekti lõppfaasi. Ekspertrühma kuuluvad lisaks Tallinnale projekti juhtpartner Forum Virium Helsinkist ja linnadest Stavanger, Kopenhaagen, Amsterdam ning Pariisi ümbritsev Île-de-France piirkond.

“Meie transpordi- ja energialahendused vajavad uuenduslikkust, et jõuda kiiremini kliimaneutraalsust edendavate lahendusteni, toetades rohepööret ja vähendades süsinikuheidet,” sõnas Tallinna Strateegiakeskuse arengu- ja väliskoostöö osakonna juhataja Krista Kampus, kelle sõnul ei ole tehisintellekti komponendi kasutamine enam pelgalt tulevik, vaid jõuab iga päevaga järjest lähemale reaalsusele.

Projekti teise faasi jõudnud ideed on liikuvuse valdkonnas:
Atmosphere, mis keskendub teekonna planeerimisele ja optimeerimisele
Avenue eesmärk on ennustada jagamismajanduse mõju linnatranspordile
Carto keskendub mikroliikuvuse tõhusamale planeerimisele
FranchetAI ennustab ette kasvuhoonegaaside levikut linna erinevates piirkondades
Fronyx projekti eesmärk on optimeerida avalike laadimispunktide asukohti ja kasutust
Insight Signals töötab välja digitaalset kaksiklinna, mille abil on võimalik simuleerida transpordisüsteemi erinevaid arengustsenaariume
Kentyou töötab välja tervikliku lähenemisviisi süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks, kasutades analüüsiplatvormi, mis hõlmab erinevaid liikuvusega seotud lahendusi
Kradient pakub uuendusliku AI-komponendiga tööriista liiklusvoogude optimeerimiseks
Urban Radar lahendus CityForward aitab optimeerida linnalogistikat
Vianova võimaldab linnadel efektiivsemalt planeerida üle-linnalisi mikromobiilsuse lahendusi.

Kõik eelpool mainitud ideed pakuvad nutikaid lahendusi, mis põhinevad tarkadel algoritmidel ja edendavad linnalise liikuvuse jõudmist kliimaneutraalsuseni. Iga lahenduse väljatöötamiseks antakse maksimaalselt 80 000 € ning ettevõtteid toetatakse mitmekülgselt nõu ja jõuga projekti partnerlinnade poolt.

Prototüüpide väljatöötamiseks on ettevõtetel aega kolm kuud, mille järgselt valib ekspertgrupp välja kolm ideed, mida hakatakse testima vähemalt kahe linna reaalelulistes kasutuskohtades.

Järgnevate kuude jooksul tasub kindlasti silma peal hoida AI4Cities veebilehel ja sotsiaalmeediakontodel, sest just sinna hakkavad jõudma detailsemad nupukesed kõikide lahenduste kohta. 

Uudise rubriigid: