24.09.2020

Nutikas orienteerumine

Lasteaed võttis osa oma spordipäevaga "Nutikas orienteerumine" üleeuroopalisest spordinädalast. Osaleti ikka selleks, et lapsed saaksid end rohkem liigutada, et nad õpiksid seisma tervislike eluviiside eest ja oleksid kehaliselt aktiivsed.

Spordipäev toimus mõlema maja õuealal. Orienteerumisel kasutati tahvelarvuteid ja helisalvestavaid pesupulki. Lapsed läbisid 5 kontrollpunkti. Selleks, et teada saada, missugusest punktist alustada, tuli lahendada matemaatika ülesanne. Vastus andiski kontrollpunkti numbri. Orienteerumise käigus oli vaja peale  matemaatika ülesannete lahendada ka erinevaid nuputamisülesandeid.

Kontrollpunktides oli võimalus mängida keksu, mis andis võimaluse hüpata mitut moodi. Ühes kontrollpunktis sai laps olla "Bee-Bot  robot", keda sõber noolega kaartidega suunas üles-alla, paremale-vasakule. 

Lapsed olid tänulikud liikumisõpetaja Larissale, kes ürituse läbiviimiseks palju vaeva nägi. Eriti meeldisid kingitused Hitsast, mida Larissa lastele hankis.