21.04.2022

Nutikas õuesõppepäev Haraka lasteaias

Kogu lasteaia lapsed tegutsesid õues erinevate haridusrobotitega.

Õpetajad olid ette valmistanud tegevuspunktid, kus lapsed said lahendada ülesandeid BeeBot, Sphero Bolt ja maastikurobotiga ning orienteeruda QR koodide abil. Ühes punktis aitasid lapsed BeeBot roboltil klotse korjata, et neist salakiri kokku panna ning leida, kuhu nende sõna kuulub (puu, lind, lill või ilm). Teises tegevuskeskuses juhtisid maastikurobotit lipuni ja leidsid sealt kirja sportliku ülesandega. Kolmas ülesanne kutsus Sphero robotiga keeglit mängima. Lõpuks orienteerusid QR koodide abil ja joonistasid kõndides äpi MapMyWalk abil kaardile südame kuju.
Kogu maja nutikas õuesõppepäev on saanud aprillikuuus juba traditsiooniks.