18.04.2018

Nutikuu 2018: Kopli Lasteaia nutikas õuesõppepäev

Kopli Lasteaed korraldas 14. aprillil 2018 Tallinna nutikuu ja rahvusvahelise õuesõppe päeva tähistamiseks nutika õuesõppepäeva.

Tallinna nutikuul saavad kõik linna haridusasutused jagada, mida toredat nad teevad õppimise loomingulisemaks ja nutikamaks muutmisel, digipädevuste tõstmiseks ja lõimimiseks erinevatesse õppeainetesse. Kopli Lasteaia õpetajad kasutasid ja katsetasid aprillikuus erinevaid digivahendeid, et muuta õppimine ja õpetamine põnevaks ja elulähedaseks.

14. aprill on  Rahvusvaheline õuesõppepäev. Õues õppimist on Kopli Lasteaed tähtsustanud juba aastaid. Tänavu otsustasid liikumisõpetaja Sandra Lelov ja õuesõppele pühendunud õpetaja Silja Järve ühendada oma tugevused ning viia ühiselt läbi õuesõppepäev infotehnoloogiliste vahenditega.  

Õuesõppepäeva eesmärkideks seati, et laps oskaks orienteeruda õueala kaardi järgi, jälgida Beebot ja Bluebot robotile käskluse sisestamisel etteantud koodijärjestust, mängida puu juures liikumismängu ning arvestada rühmakaaslaste ja mängureeglitega.

Kui enamasti on lapsed nutiseadmeid kasutades sundasendis, siis õuesõppepäeval panid muhedad robotid lapsi hoopis end liigutama. Lapsed said selgeks koguni kaks liikumismängu. Tänu uutele vidinatele jõudsid nad vana hea klassika juurde tagasi.

Marika Ärmpalu, Kopli Lasteaia direktor

Uudise rubriigid: