28.04.2022

Nutikuu õuesõppe üritus „Tervislikult looduse rüpes”

19. ja 20. aprillil toimus meie lasteaia õuel nutikuu õuesõppeüritus „Tervislikult looduse rüpes“. Nutivahenditega õues tegutsemise kaudu said ühendatud meie lasteaia kolm põhivaldkonda: robootika ja tehnoloogia, õuesõpe ja keskkonnahoid ning terviseedendus. Nuti- ja keskkonnatöörühmade liikmete juhendamisel askeldasid lapsed erinevates tegevuspesades ning lahendasid nutivahendeid kasutades mitmeid looduse- ja tervise teemalisi ülesandeid.

19. aprillil osalesid Õunakesed, Kiisupere ja Päikeselapsed, kes toimetasid kolmes tegevuspesas.
Ühes pesakeses said lapsed ülesande teada salvestavaid nuppe ja lõkse kuulates. Laual olid tehtud teibiga 4 kujundit- ring, ruut, ristkülik, kolmnurk, mille sees ese loodusest- männikäbi, kuusekäbi, kivi ning puuoks. Esmalt vaadeldi ja nimetati esemeid ja kujundeid, siis kuulas iga laps salvestatavalt pesulõksult ning nupult, mida ta peab minema metsast otsima. Näiteks: „Leia üks männikäbi!“ Seejärel otsis laps eseme ning asetas selle eelnevalt kokkulepitud kujundisse. Iga laps sai vajutada erinevaid lõkse ning nuppe korduvalt ning otsida üles kõik neli erinevat eset.

Teises pesas said lapsed ise robotid olla ja kaaslasi programmeerida ning arvata ära mõistatusi juurviljadest ja puuviljadest. Kolmandas pesas aidati maastikurobotil ühe puu juurest teise juurde sõita ning sooritati “võlukaartidelt” looduseteemalisi joogaharjutusi.

 
20. aprillil seiklesid lasteaia õuel Krõllid, Limpsikad, Kratid ja Rüblikud, kes lahendasid nutikust ja tähelepanu vajavaid ülesandeid neljas tegevuspesas. 

Ühes pesas lahendasid lapsed salakirja. Lapsed said meeskonna peale paberi salakirjaga ning tahvelarvutiga. Paberil olid reas pildid ja iga pilt vastas ühele kindlale tähele. Tähed olid peidetud QR koodide alla, mille lugemiseks kasutasid lapsed tahvelarvuti abi. Salakirja alt tuli välja luulerida "Rõõmus laps väike, särab kui päike!". Peale salakirja lahendamist said lapsed teada, milline peaks olema terve ja rõõmsa lapsed eluviis, kui palju peaks ta sportima ja mida sööma. Need vihjed olid leitavad salakirjas kasutatud piltedel. 

Teises pesas said lapsed olla ise robotid ja oma kaaslasi programmeerida. Salvestavatelt õuenuppudelt kuulati mõistatusi puuviljadest ja juurviljadest ning liikudes mattidel ühe nupu juurest teiseni olid teel liikumisülesanded, mida kõik koos läbi tehti. Veel said lapsed käsimikroskoobi abil uurida kuivanud lehti ja värskeid lehti ning nende tekstuure omavahel võrrelda. 

Kolmandas pesas vaatasid lapsed läbi heli salvestavate binoklite kaugele ja lähedale. Lapsed kuulasid binoklile salvestatud ülesannet ning püüdsid läbi binokli vaadates leida vastava eseme. Otsiti ja leiti lindude pesakaste ja putukaid, vahtrapuud  ja selle pungi, mänguväljakuid ja prügikaste.  

Neljandas pesas programmeerisid lapsed maastikuroboti ühe puu juurest teiseni liikuma, vajalike käskluste arvu mõõdeti oma sammude abil. Iga puu juures ootas lapsi QR-kood, milles peitus looduse- või looduse teemaline mõistatus, ülesanne või joogaharjutus.


Peale vanemate laste toimetusi oli meie lasteaia kõige pisemate kord. Lepatriinud, Pesamunad, Päikesekillud ja Naerusuud mängisid käpiknukkude abil “Kui…, siis…” mängu ja tegid tutvust maastikurobotiga, aidates mänguloomal sõbrale külla sõita. 


Ülesanded mõtlesid välja ning juhendasid tegevuspesades lapsi meie lasteaia nuti- ja keskkonna töörühmasesse kuuluvad õpetajad: Miina, Helen, Marge, Kaisa, Kristel, Elo, Maris, Anneli ja Ruth.

Suur tänu kõigile meie lasteaia nutikatele ja teadmishimulistele lastele ja nende õpetajatele!