13.11.2020

OECD rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring IELS

Tallinna Mahtra Lasteaed osales esimeses alushariduse ja laste heaolu uuringus, mis toimus 01.10.-19.10.2018.

Uuringus osalesid lasteaia Sipsiku rühma 5-aastased lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. Lapsed valiti uuringusse juhuslikkuse alusel uuringu läbiviija poolt. 

Meie lasteaiast oli koordinaatoriks õppealajuhataja Maie Lehtla. Uuringu tulemuste kokkuvõte on kättesaadav nii eesti, vene kui ka inglise keeles aadressil https://www.innove.ee/uuringud/iels-uuring/.

Kõik materjalid uuringu kohta on leitavad Innove kodulehelt .