24.10.2016

ÕPIME KOOS

19.oktoobril toimus lasteaias Täiskasvanud õppija nädala raames õpituba teemal „Teoreetilised ja praktilised nõuanded vanematele lapse kõne arengu toetamise võimalustest kodus“.

Lasteaia logopeed Darja Beljanina tutvustas eri vanuses laste kõne arengu eeldatavaid tulemusi ja õpetas tegema artikulatsiooniaparaati liikuvamaks muutvaid ja peenmotoorikat treenivaid harjutusi.

Tasandusrühma õpetaja Olga Pogorelova näitas, kuidas saab teha väga lihtsalt kodus leiduvatest vahenditest abimaterjale, mida saab kasutada lapse kõne, tunnetustegevuse ja kogu lapse arengu toetamiseks, teha midagi koos, suhelda ja avastada uut.

Suur aitäh õpitoa läbiviijatele ja kohaletulnud vanematele.

 

 

 

Lehekülge  haldab:

Natalja Grišentšuk, direktori asetäitja    majandusalal
        Tel 6628787, e-post: 
maasikas@la.tln.edu.ee