26.10.2020

Ohtlike jäätmete kogumisring Kristiines: 28. november 2020

Tallinna Ettevõtlusametil on rõõm tõdeda, et tallinlaste huvi jäätmete liigiti kogumise ja üleandmise vastu on järjest suurenenud! Sarnaselt eelmisele aastale, oleme üle-linnalist ohtlike jäätmete kogumisringe korraldamas ka sel aastal kahel korral.

Selle üheks heaks näitajaks on ka suur huvi meie korraldatavate ohtlike jäätmete kogumisringide vastu. 2019. aasta kevadel ja sügisel kõigis linnaosades toimunud kogumisringidega koguti elanikelt kokku lausa 53 tonni ohtlike jäätmeid.

2020. aasta kevadistel kogumisringidel koguti üle Tallinna toimunud kaheksal ringil kokku ohtlike jäätmeid 27 785 kg. Sellest kogusest kõige suurema osakaalu andsid värvi- ja lakijäätmed, mida koguti 15 432 kg ning elektroonikajäätmed 3 649 kg. Ohtlikud jäätmed sai suunata edasi taaskasutuseks ning materjalidena ringlusesse, mitte need ei sattunud olmejäätmete hulka või veel hullem metsa alla, loodusesse.

Jäätmete mugavamaks üleandmiseks oleme sel aastal lisanud juurde ka täiendavaid peatuspunkte mõnedes linnaosades ning pikendanud vastuvõtuaega. Kogumisringide teenust pakub avatud hankemenetluse raames sõlmitud lepingu alusel AS Epler & Lorenz, kellel on pikaajaline kogemus ning kes ka ise ohtlike jäätmeid käitleb.

2020 aasta sügisel ootame kogumisringidele üle andma järgmisi majapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid: ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid, sh tulekustutid; akud ja patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; värvide, lakkide liimide ja lahustite jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugused määrdeained; absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jmt); aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, päevavalguslambid ja säästupirnid); vanad elektri- ja elektroonikaseadmed.

Lisainfo ja peatuspunktid veebikaardil: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaatmete-kogumispunktid

Laupäev, 28.11.2020

KRISTIINE

10.00-10.30 Energia 6b juures

10.40-11.10 Tuisu/Alajaama ristmikul

11.20-11.50 Seebi 30 ees

12.00-12.30 Tondi/Linnu tee ristmikul (Tondi 44 ees)

12.40-13.10 Sõpruse Rimi parklas (Sõpruse pst 174/176)

13.20-13.50 Luige 3 (Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaal)

14.00-14.30 Mustamäe tee 39 parklas (pakendikonteinerite juures)

14.40-15.10 Mustjõe tn 40 platsil

15.20-15.50 Koskla 3 ja 5 vahel parklas

 

 

Uudise rubriigid: