03.10.2017

Ohtlike jäätmete kogumisring Nõmmel

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring on Nõmmel pühapäeval, 8. oktoobril. Muul ajal on ohtlikke jäätmeid võimalik ära anda kõigis Tallinna jäätmejaamades.

Kogumisringi eesmärk on vältida ohtlike ainete keskkonda sattumist. Vastu võetakse järgmisi majapidamises tekkivaid jäätmeid: pliiakud, patareid ja väikeakud; aegunud ravimid; vanad värvid, lakid, lahustid ja liimid; aiamürgid ja väetiste jäägid, foto- ja muud olmekemikaalid; õli ja määrdeainete jäägid; kütusefiltrid ja saastunud kaltsud; ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid; elavhõbedajäätmed, sh päevavalguslambid; elektri- ja elektroonikajäätmed (vana kodutehnika).

Kogumisring on mõeldud eraisikutele kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumiseks. Asutused ja ettevõtjad peavad jäätmed üle andma otselepingutega jäätmekäitlusettevõtetele.

Kogumisauto liikumisgraafik:

10.00–10.20 Paplite pst 2a kõrval (Laagri jaam),
10.30–10.50 Tihniku ja Tähetorni tn nurgal parklas,
11.10–11.30 Trummi 16b (endise Trummi poe ees),
11.40–11.55 Jaama 2 (Nõmme keskuse Comarketi parkla),
12.05–12.35 Hiiu staadioni parkla (Harku 62),
12.45–13.00 Pärnu mnt 327 Krooningi tanklas,
13.10–13.25 Ilmarise 4 (endise Ilmarise poe ees),
13.50–14.10 Männiku tee 98 (Pihlaka Rimi parklas),
14.20–14.35 Männiku tee 6 (Silikaadi Rimi parklas),
14.50–15.10 Saeveski/Pedaja ristmik.