14.03.2018

Õhutemperatuuride langemise tõttu muutuvad sõidu- ja kõnniteed libedaks

Alates tänasest hakkab õhutemperatuur taas langema, mistõttu võib esineda tänavatel ja jalgteedel libedust ja jäidet. Tallinna Kommunaalamet tuletab meelde, et kõnniteede puhastamise eest vastutab teega külgneva kinnistu omanik ja libeduse tõrjet peab tegema mitte ainult hommikuti, vaid vastavalt vajadusele. Kinnistuomanikel palume jälgida vihmaveerenne, millest väljavoolanud sadevesi tekitab kõnniteedele ohtlikke jääkuhilaid.

Tallinna territooriumil tuleb kõnniteedel lume ja libeduse tõrjumisel kasutada 2-6 mm läbimõõduga sõelmeid. Soola kasutamine libedusetõrjeks on kõnniteedel keelatud. Ka jalakäijatel tuleb arvestada võimaliku libedusega ja soovitav on kasutada ilmaoludele vastavaid jalanõusid ning ka jalgratturitele soovitame talvevarustust.

Kommunaalameti lepingupartneritel töötas möödunud ööpäeval Tallinna tänavatel 26 sahk-puisturit ja 8 sahktraktorit ning muu spetsiifiline talvine tänavakoristustehnika. Peamiseks tegevuseks oli saabuvaks külmaperioodiks ettevalmistumine, sadeveekogumite likvideerimine. Paakautodega veeti ära 160m3 vett lompidest. Tööde teostamisel peetakse kinni õigusaktidega kehtestatud tee seisundinõuetest.

Libedusetõrje teostamiseks puistati linnatänavatele täna öösel 27,8 tonn kloriide ning jalg- ja jalgrattateedele 4,7 tonni sõelmeid. 26 käsitööbrigaadi teostasid ühissõidukite peatuste ootealade ja ülekäikude hooldust.

Ilma jahenemisel pööratakse erilist tähelepanu libeduse ennetamisele ühissõidukite peatuste ootealadel, ühistranspordiliiklusega peatänavatel ja teetõusude puhastamisel. Toimub libedusetõrje teostamine kergliiklusteedel ja kõnniteedel. Täiendavalt kontrollitakse sadevee kaevude restipealsete läbilaskevõimet.

Turvalist liiklemist!