26.09.2016

Õigustudengid alustasid tasuta õigusabi osutamist

Esmaspäevast, 26. septembrist, alustasid Eesti kõigi ülikoolide õigustudengid Eesti Juristide Liidu eestvedamisel Tallinna Linnakantseleis (Vabaduse väljak 7) ja Mustamäe linnaosa valitsuses (A.H. Tammsaare 135) tasuta õigusabi osutamist.

Õigusnõustamine toimub Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade teise ja kolmanda kursuse tudengite poolt. Üliõpilased annavad tasuta õigusabi ja nõustavad abivajajaid igal esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kella 10 kuni 16ni ning reedel kella 10st- 14ni. Tallinna Linnakantseleis toimub eestikeelne õigusnõustamine esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Venekeelset õigusabi saab igal teisipäeval ja neljapäeval. Mustamäe Linnaosa Valitsuses toimub tasuta õigusnõustamine igal esmaspäeval kella 13- 18ni. Tagatud on eesti- ja venekeelne nõustamine. Üliõpilaste õigusnõustamine toimub 26. septembrist kuni 12. detsembrini.

Lisaks üliõpilaste õigusnõustamisele toimub järjekordne Õigusapteek Põhja-Tallinnas, Mattiase põhikoolis (Erika t 7a) 29. septembril kella 10st kuni 14ni. Õigusapteegi õigusnõustamisel annavad nõu kvalifitseeritud juristid, õigusspetsialistid. Abivajajad saavad õigusnõu perekonnaõiguse-, sealhulgas elatiste väljanõudmise, piiriüleste nõuete menetlemise, notaritoimingute-, pärimisõiguse-, tarbijakaitse-, elamumajanduse küsimustes ja korteriühistute problemaatikas. Nõustatakse võlaõiguse-, laenude menetlemise, võlgade sissenõudmise, ümberkujundamise ja täitemenetluse asjades. Nõustajad annavad õigusabi kohtudokumentide koostamise ja menetlemise alal, sealhulgas maksekäsukiirmenetluse toimingute teostamisel.

Oodatud on kõik Tallinna linna elanikud ning tagatud on eesti- ning venekeelne õigusalane nõustamine.

Täpsemat infot Õigusapteegi korralduse ja üliõpilaste õigusnõustamise aegade kohta saab Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või telefonilt 6313 002.