12.11.2015

Õismäe gümnaasiumi õpetajate kolmas didaktikakonverents

12. novembril 2015 toimus Tallinna Õismäe Gümnaasiumi (TÕG) ja Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži koostöös õpetajate III didaktikakonverents „Õppekava läbivad teemad ja õppeainete lõimimise võimalused“.

Konverentsi avas direktor Kaja Toomsalu, konverentsist osavõtjaid tervitas Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson.

Plenaarettekande tegi TTÜ Tallinna Kolledži lektor Kristo Krumm teemal „Ettevõtlus“. Järgnesid õpetajate esinemised, kus tooni andsid seekord noorema põlvkonna esindajad: Jonas Lemmik ja Sirje Soosalu pidasid ühisettekande „Statistika uuendamine arvuti abil“, Taisi Hiie ettekanne käsitles täiskasvanuõpet Suurbritannias. 

Võõrkeeledidaktika alalt esitati kaks uurimust: need olid Krista Mahlakõivu „Inglise keele õpetajate suhtumine läbivate teemade õpetamisse“ ja Kairi Salu „Pilt võõrkeeleõppes“. Oma kogemustest liitväikeklassi õpetamisel ja õppeainete lõimimisel kõneles Kerttu Aaring. Airi Nurk esitas loodus- ja reaalaineõpetajate ühisettekande „Õppeainete lõiming TÕG reaal- ja loodusharu looduslaagri näitel“. Konverentsi lõpetas muusikaõpetaja Koidu Ilmjärv teemal „Muusika ja muud õppeained“.

Tänavune didaktikakonverents oli ühitatud kooli sünnipäevaga. Sestap oli teiste kuulajate hulgas ka TÕG-st pensionile siirdunud õpetajaid.

 

Jaan Õispuu, TÕG arendusjuht

 

 

Uudise rubriigid: