02.11.2016

Oktoobris toimetati Tallinna Kainestusmajja 384 isikut

Tallinna kainestusmaja teatab, et oktoobris toimetati kainerisse 384 isikut.

Kainenema toimetatutest oli septembris naisi kokku 43 ja mehi 341. Kainestusmaja kambrites kainenes septembris 191 venelast, 163 eestlast, 21 soomlast ja 9 teiste riikide kodanikku (Prantsusmaalt, Valgevenest, Indiast, Poolast, Norrast, Lätist, Venemaalt ja Ukrainast). Oktoobris sattus kainestusmajja 3 narkojoobes isikut ning 104 kindla elukohata isikut. Meditsiinilist abi vajas 20 isikut.