23.04.2021

Oma kogukonnaaed on nüüd igas linnaosas

Tallinna linn toetab linnaaianduse mittetulundustegevuse taotlusvooru kaudu tänavu 22 kogukonnaaia tegevust, sealhulgas viie uue kogukonnaaia rajamist ning 11 olemasoleva aia arendamist, samuti kuue erakooli ja -lasteaia õppeaia rajamist. Oma kogukonnaaed on nüüd igas linnaosas.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on heameel tõdeda, et linlaste algatusel loodud kogukonnaaiad on viimastel aastatel muutunud aina populaarsemaks. „Kui eelmisel aastal sai linna toel rajatud kokku kolm uut kogukonnaaeda Kadriorus ja Pirital, siis seekord tekib juurde viis uut kogukonnaaeda: Mustamäel, Haaberstis, Kristiines, Kesklinnas ja Nõmmel. Arvestades linnaaianduse arenguid ka varasematel aastatel võime öelda, et söögitaimede kogukondliku kasvatamisega saab nüüd tegeleda igas linnaosas,“ rääkis Klandorf ning lisas, et toetuse summa on möödunud aastaga võrreldes samuti märkimisväärselt kasvanud. „Esimest korda avati taotlusvoor eelmisel aastal ja siis toetas linn 12 kogukonnaaia tegevust 40 000 euroga, tänavu ulatub summa juba üle 78 930 euro ja toetatakse 22 aia rajamist ja arendamist.“

Kogukonnaaedade seas leiab nii suuremamahulisi projekte, mis suudavad kaasata sadakond linnaaednikku, kui ka tagasihoidlikumaid, kuid väärtust pakkuvaid linnaaedu. Huvitava algatusena Kristiine linnaosas saab välja tuua näiteks sordiaretaja Otto Krameri endise eraaia, millele annab uue elu rajatav kogukonnaaed. Uue kogukonnaaia rajamisel hooldatakse ajaloolised õunapuud ning luuakse linnaelanikele avatud puhkekoht, kus pannakse eriti suurt rõhku looduslähedasele aiandustegevusele.

Lisaks vabaühendustele ja asumiseltsidele panustavad linnaaiandusse ka korteriühistud. Nii luuakse sel aastal Vana-Kalamaja 36 KÜ hoovis kõigile naabruskonna peredele avatud kogukonnaaed, kus lapsevanemad saavad oma lastele taimekasvatust õpetada. Noorsootöö tegevustele keskendub ka MTÜ Lasnaidee linnaaianduse projekt Raadiku munitsipaalmajade piirkonnas, kus korraldatakse kortermajade lastele ja noortele kord nädalas juhendatud aiandusringi ning pakutakse arendavat vaba aja veetmise võimalust oma koduhoovis.

Toetuse summat kasutatakse linnaaedade jaoks vajalike materjalide, vahendite ja tööriistade soetamiseks, samuti keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimiseks linnaaianduse, keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku eluviisi teemadel.

Linnaaianduse algatusi toetatakse vastavalt Tallinna mittetulundustegevuse korrale, mille järgi on võimalik iga aasta 1. veebruariks esitada linnaaianduse valdkonna taotlus. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti korraldatud taotlusvooru peamine eesmärk on soodustada linnaaianduse kaudu rohelist mõtteviisi ja suurendada keskkonnateadlikkust linlaste seas. Linnaaedade toetamisega soodustatakse ka linnakodanike omaalgatust, tervislikku ja aktiivset eluviisi ning linnalooduse mitmekesisust.

Linnaaedade tegevuste ja talgute planeerimisel ja läbiviimisel lähtutakse kehtivatest COVID-19 piirangutest. Esialgu saab alustada ettevalmistavate tegevustega ning oodata piirangute leevendamist. Kuid juba praegu saab võtta ühendust kogukonnaaedade eestvedajatega ja anda teada oma huvist. Kontaktid leiab Tallinna kodulehelt: tallinn.ee/est/keskkond/Kogukonnaaiad 

Lisainfo:

Maria Derlõš
linnaaianduse projektijuht
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
maria.derlos@tallinnlv.ee
+372 5110290