12.04.2021

Õnnelik käpp

Lugupeetud lapsevanemad, õpetajad ja sõbrad! Nagu te teate, paar aastat tagasi korraldas meie lasteaed heategevusprojekti selleks, et aidata kodutuid koeri ja kasse. Selline projekt kestab ka tänapäevani. Sel kevadel osalesid meie lasteaialapsed ühes huvitavas projektis, mida pakkusid meile meie Ukraina partnerid.

Nüüd saime tänu- ja osaleja sertifikaadi Ukraina heategevusfondilt „Õnnelik käpp“, kes aitas korraldada lasteaedades rahvusvahelisi headuse tunde sellest, kuidas inimlikult ja vastutustundega suhtuda loomadesse. Kokku osales selles projektis, 1. ja 2. märtsil, 2136 haridusasutust erinevatest riikidest: Valgevene, Bulgaaria, Läti, Leedu, Rumeenia, Serbia, Eesti ja Ukraina ise. Oli korraldatud 8864 headuse tundi!!!

Vaatamata raske situatsioonile, mis on seotud COVID-19, toimusid niisugused tunnid meie lasteaia rühmas „Kuldkalake“, selle rühma õpetajate Svetlana Žemaitene ja Aksana Tatarenko abiga.

Täname pedagooge! Aitäh vaevanägemise ja loovuse eest!

Teeme koos maailma paremaks!

Foto