15.10.2016

Õnnitlused Kersti Kaliulaidile Eesti Vabariigi presidendi ametisse astumise puhul

Maria Jufereva õnnitles Eesti riigipeaks valitud Kersti Kaljulaidi

Austatud proua president!

Õnnitlen Teid kogu südamest Eesti presidendi ametisse astumise puhul.

 Loodan, et sellel ametipostil õnnestub Teil kehtestada meie ühiskonnale vajalikud suunanäitajad, mis kannavad nii poliitilist kui ka sotsiaalset iseloomu. Tallinna suurima linnaosa – Lasnamäe elanikud hindavad kõrgelt Teie väljaütlemist selle kohta, et oleme kõik üks kogukond ja Eesti elanikud. Loodan, et Teie sõnum tõesti jõuab iga inimeseni, sõltumata tema rahvusest, soost, vanusest või usutunnistusest.

Sügava austusega

Maria Jufereva

Lasnamäe linnaosa vanem