17.05.2017

Õpetajate Kodu sai katuse alla

Täna peeti Õpetajate Kodu sarikapidu. Lasnamäe Kadrioru poolsesse serva, Uuslinna tn 3a kinnistule rajatava korterelamu eluruumid antakse üürile Tallinna linnas asuvas koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, huvikoolis või kutseõppeasutuses töötavale õpetajale.

„Uuslinna tänav on logistiliselt väga heas asukohas ning sobib seega ka teistes linnaosades töötavatele haridustöötajatele,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Võrk lisas, et Õpetajate Kodu saab olema parima võimaliku energiatõhususe ja taastuvenergia tehnoloogilise lahendusega. „Eesmärgiks on seatud võimalikult madalad ülalpidamiskulud,” ütles Võrk. „Üürnike mugavuse huvides rajatakse maja soklikorrusele lisaks panipaikadele ka pesumasinate ja -kuivatitega nn pesuköök, ruumid lapsevankrite ja jalgrataste hoidmiseks ning mänguruum lastele. Korterid varustatakse köögimööbli ja -tehnikaga. Ehitustööd lõpevad augustis ning oktoobris saavad elanikud korterelamusse sisse kolida.“

Õpetajate Kodusse on planeeritud 40 ühetoalist korterit suurusega 24,0-36,5 m2 ning 35 kahetoalist korterit suurusega 38,7-50,7 m2. Eluruumide üüri suurus on 5,21 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus.

„Kuna tegemist on energiat maksimaalselt säästva majaga, siis saavad kõrvalkulud olema tavapärasest märksa madalamad,“ lisas Võrk. Arvutuste kohaselt tuleks näiteks 36,5 m2 suuruse 1-toalise korteri eest kalendrikuus välja käia üürina 190 eurot ja kõrvalkuludena ca 35 eurot ning 50 m2 2-toalise korteri üürina 260 eurot ja kõrvalkuludena ca 50 eurot, täpsemalt sõltuvad viimati nimetatud summad iga inimese harjumustest.

Ehitustööd teostavad Ramm Ehituse OÜ ja Mitt & Perlebach OÜ, omanikujärelevalve teenust osutab Keskkonnaprojekt OÜ. Õpetajate Kodu kortermaja projekteeris AS Sweco Projekt koostöös TTÜ ehitusteaduskonna spetsialistidega. Projekti kogumaksumus on 5,4 miljonit eurot.

Tallinna Linnavaraametisse on laekunud juba 70 taotlust Õpetajate Kodus asuva korteri üürile saamiseks, taotluste vastuvõtt algas 15. mail. Taotluse vorm on kättesaadav internetiaadressil http://www.tallinn.ee/opetajatekodu/. Samal internetiaadressil on ka kogu muu Õpetajate Kodu hoonet, kortereid ja taotlemist puudutav informatsioon.

Taotluse saab esitada eelistatult digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina. Kui taotlust ei ole võimalik esitada elektrooniliselt, esitatakse see kirjalikult. Taotlus Õpetajate Kodus asuva eluruumi üürile saamiseks tuleb soovi korral esitada ka neil õpetajatel, kes on juba arvele võetud linnale vajaliku töötajana eluruumi taotlejana.

Õpetajate Kodu ehitamine on üks osa 2008. aastal alguse saanud Tallinna teisest elamuehitusprogrammist, mille raames on ehitatud elamispindasid noortele peredele, linna hallatavate asutuste töötajatele, päästjatele ja politseinikele ning arstidele ja õdedele.

Tallinna linnal on abivajajate eluasemeprobleemide lahendamiseks kokku ligi 5000 korterit, lisaks üle 500 voodikoha sotsiaalmajutusüksustes. „Väga paljudele käib turuhinnaga korteri üürimine üle jõu, rääkimata eluaseme soetamiseks pangast laenu võtmisest,“ tõdes Võrk. „Seetõttu peab munitsipaal- ja sotsiaalkorterite rajamine kindlasti jätkuma.“