19.04.2022

Õpilaskohvik 9. klassi õpilastele

18.aprillil toimus õpilaskohvik 9. klassi õpilastele „Tee gümnaasiumisse“.

Päevakava:

  • Sisseastumiskatsed 10. klassi
  • TMHG gümnaasiumi tunnijaotusplaan
  • Uurimistöö kirjutamine
  • Matemaatika – lai või kitsas kursus
  • Valikained – võimalused TMHG's ja väljastpoolt kool.

Kohviku läbiviijad olid meie 10.-12.klasside õpilased.