29.08.2018

Õpilaste kümme käsku pedagoogidele

28. augustil andsid õpilased direktoritele ja õpetajatele edasi oma "Kümme käsku" koolielu paremaks muutmiseks nii, et kõik saaksid õppides ja õpetades olla õnnelikud.

Koolis veedavad noored õpilased suurema osa oma päevast ning aastast. Seepärast on oluline, et koolis oleks õpilastel hea olla.

Siin on meie 10 käsku kaasõpetajatele, et muuta kõik koolid megaõnnelikuks ja veelgi paremaks kohaks teadmiste omandamiseks.

1. Kool peaks olema koht, kuhu õpilased tahavad tulla.

Ideaalis võiksid kõik lapsed hommikul üles ärgates juba oodata kooli jõudmist. Kuna reaalsuses see enamasti nii ei ole, siis vähemalt ei tohi kool olla koht, mida peljatakse või vihatakse. Alati võiks koolis olla midagi, mida oodata: kas lemmikõppeaine, head sõbrad või tore õpetaja.

2. Igale õpilasele peaks tundides midagi põnevat ja harivat leiduma.

Iga õppeaine ei olegi kõigile huvitav ja sinna ei saa midagi parata, kuid kõiki tunde saab teha kaasahaaravaks ning õpilastes saab huvi ärata absoluutselt kõige vastu, kui õpetaja sellest tulihingeliselt räägib.

3. Klassid peaksid arvestama kõikide õpilaste võimetega.

Kiirematele õppijatele antakse lisaülesandeid ja aeglasematel aidatakse teistele järele jõuda.

4. Kool peaks olema turvaline paik õpilaste arvamuse kujundamiseks.

Kool võiks anda vabadust uurida, proovida ja eksperimenteerida, ilma, et õpilased tunneks end rünnatult oma arvamuste eest.

5. Koolis õpitut võiks praktiliselt läbi proovida

Keemias saab reaktsioone demonstreerida katsetega ja vene keelt saab praktiseerida kohvikus vene keeles saiakese tellimisega.

6. Koolide vahel ei tohiks tekkida segregatsiooni, hoolimata eksamitulemustest või õppekeelest.

Koole ja õpilasi peaks kohtlema võrdselt ning võiks suurendada läbikäimist erinevate koolide õpilaste vahel.

7. Õpetajad peaksid oma tööd tegema rõõmuga.

Ka õpilastel on parem õppida, kui õpetaja särab tahvli ees, ja räägib millestki, mis talle meeldib.

8. Õpilastel peaks olema suurem võimalus kooli asjades kaasa rääkida.

Suurem osalus õpilasesinduses võib aidata teha kõiki koole õpilassõbralikumaks.

9. Kool peaks õpilasi rohkem suunama endale meelepärase huviala leidmisega.

Seda saab teha andes õpilastele loovaid ülesandeid või lastel neil endal valida teema, millest essee kirjutada. Kool annab põhja, mille pealt õpilased iseennast avastavad.

10. Haridus ei tohiks vormida õpilasest ühiskonna mõistes „parimat inimest”, vaid andma õpilasele võimaluse realiseerida iseenda täit potentsiaali.

Need on meie 10 käsku ja soovi, kuidas saab koole muuta paremaks.

 

Koostasid ja lugesid ette Triinu Jõgi ja Christina Kiik

Kuulati hoolega ja oldi päri, nüüd jääb vaid loota, et need "käsud" muutuvad (esialgu) kirjutamata seaduseks. Õnnelikku õppeaastat!

10 käsku... printimiseks

10 käsku... printimiseks (lühendatud, kujundatud)

IMG_1877 (Large).jpeg

Uudise rubriigid: