23.09.2021

Õpituba "Tehnoloogiaga õue"

Sügise sünnipäeval, 22. septembril toimus Tallinna Vormsi Lasteaia õuealal õpituba "Tehnoloogiaga õue". Õpituppa olid oodatud kõik meie lasteaia õpetajad ja õpetaja abid. Eesmärgiks seati katsetada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ja võimalusi lõimitud õuesõppe tegevustes. Õpitoa viisid läbi Õunakeste rühma õpetaja Kristel Liis ja Krattide rühma õpetaja/haridustehnoloog Miina Paugus.

Koolitusel osalejad said käed-külge õpitoa raames lahendada erinevaid ülesandeid ning tutvuda seejuures nutikate vahendite lõimimise võimalustega erinevatesse ainevaldkondadesse. Ühiselt läbiti õuenupurada, mille käigus tuletati meelde puu elutsükkel, kuulati nupule salvestatud ülesandeid, uuriti käsimikroskoopide abil loodust ja kujundati looduslikest materjalidest pilt.

Veel lahendati maastikuroboti abil matemaatikaülesandeid, kuulati salvestavatelt nuppudelt mõistatusi loodusest leitud esemete kohta, mängisid Sphero robotpalliga ning uudistasid, mis on peidus ruutkoodide all.

Üheskoos õues tegutsedes ja nutimaailma avastades tähistati sümboolselt ka sügise algust.  

Õpituba on kantud ka EU Code Week kaardile.