02.07.2020

Kooliaasta algab taas 1. septembril 2020

Avaaktused 2020/2021 õppeaastal

 • NB! Covid-19 leviku tõkestamiseks on 2.-9. klassi avaüritustele oodatud ainult õpilased, et piirata kontaktide hulka. Palume lapsevanematel koolihoovi ja koolimajja mitte koguneda. 
 • Avaüritusel ja õppetöös saavad osaleda ainult terved õpilased. Kõikide erinevate haigustunnustega õpilastel tuleb jääda koju.  Õpilased, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Covid-19 kõrge levikuga riskipiirkonnas, peavad jääma koju isolatsiooni.  Palume koheselt teavitada klassijuhatajat, kui õpilane ei saa koolitöös osaleda. 
 • Teisipäeval, 1. septembril kell 9.00 toimub õppeaasta avamine kogunemisena 5.-8. klassi õpilastele. (NB! Kogunemine toimub koolihoovis. Igal klassile on märgitud staadionile kindel kogunemise ala. Enne kogunemist õpilased koolimajja ei sisene. Peale kogunemist viib õpetaja õpilased klassiruumi.

Kell 10.00 toimub õppeaasta avamine kogunemisena 2.-4. klassi õpilastele. (NB! Kogunemine toimub koolihoovis. Igal klassile on märgitud staadionile kindel kogunemise ala. Enne kogunemist  õpilased koolimajja ei sisene. Peale kogunemist viib õpetaja õpilased klassiruumi. Koolimajja sisenedes järgitakse õpetaja juhiseid. Peale klassijuhatajatundi lahkuvad õpilased koheselt koolimajast ja koolihoovist.)

Palume kohal olla  10 minutit enne aktuse algust, et laps leiaks õues enda klassi kogunemise ala. 

Vihma korral on soovituslik kanda vihmakeepi. 

 • Avaaktusel kannavad kõik õpilased koolivormi. Auasi on kanda ka koolimütsi, kui see on olemas. 

 • Teisipäeval, 1. septembril kell 11.30 toimub avaaktus 1.B klassi ja 9.A klassi õpilastele kooli aulas. Kell 13.00 toimub avaaktus 1.A ja 9.B klassi õpilastele kooli aulas. 
 • NB! Covid-19 leviku tõkestamiseks on 1. ja 9. klassi aktusele (sh koolimajja, koolihoovi) lubatud max 2 külalist iga 1. klassi õpilase kohta, et piirata kontaktide hulka. Palume koolihoovi ja koolimajja suuremal hulgal külalistel mitte koguneda. 
 • Palume järgida koolitöötajate kõiki juhiseid majas liikumisel ja ohutuse tagamisel.
 • Kõikide erinevate haigustunnustega õpilastel ja külalistel tuleb jääda koju.  Inimestel, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Covid-19 kõrge levikuga riskipiirkonnas, peavad jääma koju isolatsiooni.  Palume koheselt teavitada klassijuhatajat, kui õpilane ei saa koolitöös osaleda. 
 • Palume kohal olla 1.B ja 9.A õpilastel hiljemalt kell 11.00. Lapsed kogunevad koduklassides. 1.B klassi koduklass on 105. 
 • Palume kohal olla 1.A ja 9.B õpilastel kell 12.30. Lapsed kogunevad koduklassides. 1.A klassi koduklass on 108. 
 • Lapsevanemad kogunevad hiljemalt 20 minutit enne aktust aulasse, sest I korruse garderoobis ja fuajees algab õpetajate juhendamisel õpilaste rivistus aulasse sisenemiseks. 
 • 1. klasside õpilased tulevad aulasse 9. klassi õpilastega koos.
 • Avaaktusel kannavad kõik õpilased pidulikku koolivormi ja koolimütsi!
 • Aktuselt lähevad lapsed koos õpetajaga oma klassiruumi. Esmalt väljuvad aulast õpilased koos õpetajatega, seejärel külalised. 
 • Avaaktusele järgneb klassijuhatajatund  (lapsevanemad ootavad tunni lõppu koridoris).
 • Peale klassijuhatajatundi tehakse ühised klassipildid I korruse fuajees n-ö väärtuste puu juures.