06.09.2018

Õppeaasta avaüritus

Kiisupere lasteaia õppeaasta avaüritus toimus ühiste liikumismängude ja tantsudega õuealal!

3. septembril toimus Kiisupere lasteaia avaüritus Gonsiori mänguväljakul. Lapsed kuulasid direktori tervituskõnet, võtsid osa ühistest liikumismängudest, laulsid, tantsisid.

Soovime kõigile ilusat uut õppeaastat!