13.05.2021

Õppeaed lasteaias

Tallinna Allika Lasteaias on oma õppeaed.

Lapsed saavad läbi mitmekesise aiandustegevuse õppida tundma linnaloodust ja ümbritsevat maailma üldiselt. Läbi õppetegevuste juurutatakse rohelist mõtteviisi ja keskkonnateadlikkust ning soodustatakse tervislikku ja aktiivset eluviisi. Linnaaiandus aitab arendada 21. sajandil vajalikke oskusi, nagu ettevõtlikkus, koostöö ja loovus, suunab lapsi uurimus- ja loovtööprojektidega tegelema ning loob eeldused õuesõppetegevuste toimumiseks. Linnaaiandust on võimalik lõimida mitme algatusega, nagu rohelise kooli programm või tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik.

Tallinna Allika lasteaia Rohelise Kooli blogi leiate SIIN

Meie laste õuesõppe tegevuste fotod on SIIN.

Meie kevadise õuealaga saad tutvuda SIIN.

Aiandus 5