24.09.2020

Tuleohutuse õppeevakuatsioon

Täna,24.09.2020 Tallinna Arbu Lasteaias toimus praktiline õppuse, kus harjutati õpetajate, töötajate ja laste valmisolekut evakueeruda tulekahju olukorras.

Õppus õnnestus edukalt, kõik lapsed ja töötajad said majast kiiresti välja (12 min) ja kogunesid lasteaia hoovis kindlaks lepitud kogunemiskohas. Plaanijärgsest  tuleohutuse õppeevakuatsioonist võttis osa 223 last.