29.12.2017

Õppekäik Eesti Arheoloogiamuuseumisse

Detsembrikuu alguses 2017 külastasid Õnneseente lapsed Erasmus + projekti "Scientific literacy at the school" raames Eesti Arheoloogiamuuseumit Tallinna vanalinnas Rüütli tänaval.

Eesti Arheoloogiamuuseum on Tallinna Ülikooli ajaloo instituudi alla kuuluv, eeskätt Eesti alaga seotud arheoloogiat tutvustav muuseum. 

Lapsed tutvusid Eesti kõige suurema ja esinduslikuma arheoloogiakoguga, mis annab ülevaate Eesti ala varasest asustusloost ja siin elanud inimeste elust ajavahemikus 10 000 aastat eKr kuni 13. sajandini pKr. Põhjalikumalt uurisid lapsed muuseumit külastades, millised on kõige põnevamad leiud, mis on arheoloogide poolt meie kodumaalt leitud. 

Oma arheoloogiliste teadmiste suurendamiseks uuriti enne muuseumikülastust üheskoos raamatutest ja internetist - kes on arheoloog, kas arheoloog on mees või naine, millised on tema tööriided, töövahendid ning põhilised tööülesanded. Lisaks prooviti ka ise osaleda väljakaevamistel lasteaia õuealal. Väljakaevamistel kasutasid kõik lapsed väga edukalt arheoloogidele omaseid töövõtteid. 

Palume kõikidel meeles pidada, et kui keegi leiab arheoloogilise leiu, siis tuleks sellest kohe teada anda Muinsuskaitseametile. 

Vaata pilte siit: