05.11.2021

Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas

Tallinna Allika Lasteaed osaleb projektis "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas". Projektis osaleb kolm rühma: Kalake, Kelluke ja Päikseke.

Projekti rühmades toimub varajane keeleõpe mängu kaudu vene- ja eestikeelse õpetaja koostöös ning hõlmab kogu õppe-kasvatustegevust, samuti igapäevast suhtlemist ja tegemist.
Sellel aastal valmis projekti raames mängude kogumik. Projektis osalevate eestikeelsete õpetajate loodud mängude kogumik toetab õpetajaid eesti keele tutvustamisel ja õpetamisel vene õppekeelega koolieelsete lasteasutuste rühmades.
Õppemängude kogumiku on koostanud ja toimetanud Kaire Kollom ja Kerstin Kööp. Kogumikus leiab Tallinna Allika Lasteaia Kellukese rühma õpetajate Lissy Shabarova, Anna Saar ja Kristina Morozova õppemängu "Tark puu" ja Kalakese rühma õpetaja Tiia Orutari õppemängu "Tunne puu-  ja köögivilju".
IMG_3435.jpg
IMG_3527