02.05.2022

Õppereis Tartu- ja Võrumaa lasteaedadesse

6.-7. aprillil 2022 sai teoks Päikese, Kopli ja Tallinna Heleni Kooli lasteaedade õpetajate ühist õppimist toetav õpiüritus „Parimate praktikate jagamine alternatiivpedagoogika ja projektõppe rakendamisel“, millele saime toetust Riigi Tugiteenuste Keskuselt.

Õppereisil Tartu- ja Võrumaa lasteaedadesse osales kokku 28 õpetajat. Külastati Ülenurme lasteaeda Nurmepesa, Võru Lasteaedasid Sõleke ja Okasroosike ning Parksepa lasteaeda Terve Pere Aed sh Navi Seltsimaja, kus alustas tööd Terve Pere Aia sõimerühma pilootprojekt (pakutakse sõimehoidu lähtudes Emmi Pikleri sõime-ealiste pedagoogika põhimõtetest).

Õpiürituse vältel tutvuti lasteaedade igapäevaeluga, saadi uusi teadmisi projektõppe, Reggio Emilia põhimõtete ning waldorfpedagoogika kohta. Võõrustajad olid külalislahked, koostööaldid ning äärmise põhjalikkusega ettevalmistunud meie külaskäiguks.

Lisaks uutele teadmistele/kogemustele saadi keha- ja hingekosutust Võru Ränduri pubist ning Kubija hotell-loodusspaast.

Õppereisi võtab mõnusalt kokku Padlet keskkonnas läbiviidud refleksioon.

 

Allikas: Eha Porkma, Lasteaed Päikene direktor

Uudise rubriigid: