21.09.2021

Õppetegevused "Sipelgate" rühmas nr.11

Sipelgate rühm alustas oma aktiivset tegevust ning planeeris oma tegevuskava järgmisteks nädalateks

"Sipelgad" jõudsid juba uusi teadmisi saada, teha tutvust uue Rugged Robotiga, süveneda eesti keele maailma ning jõudsid isegi väljapoole lasteaia piire.
Septembris lapsed jõudsid külastada 14.09.2021 Loodusmuuseumi ja käisid Seenenäitusel, kus nad said teada, mis seened meid ümbritsevad, millised neist on söödavad, millised mitte. "Sipelgad" said teada seente eesti- ja venekeelseid nimetusi, millega rikastasid oma sõnavara.
Peale selle 15.09.2021 KIK projekti finanseerimisel lapsed külastasid Tallinna Botaanikaaeda, kus tutvusid kohalike taimete ja puudega, said teada nende eripäradest ja võrdlesid neid.
Kuu osutus väga aktiivseks ja on tihedalt loodusega seotud, mille tõttu 17.09.2021 rühm suundus matkale ning hoolitsesid looduse eest, koristades prügi ära.

Uudise rubriigid: