12.05.2021

Õppetöö alates 17. maist 2021

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad!

Alates esmaspäevast, 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide ja kõrgkoolide õpilased. Kontaktõpet läbi viies tuleb järgida üldisi ohutusmeetmeid – haigena püsida kodus, pesta käsi, vähendada kontakte, võimalusel kanda maski ja hajutada.

  • Klassid jätkavad õppetegevust oma koduklassides
  • Jääb maskide kandmise kohustus alates 12. eluaastast
  • Päevakava ja õppekorralduslikud põhimõtted on leitavad SIIN (lk 3)

Rohkem saab lugeda siit
https://www.hm.ee/et/uudised/esmaspaevast-voivad-koik-oppijad-kooli-minna