07.01.2021

Õppetöö korraldus alates 11. jaanuarist 2021

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest saavad Harjumaal ja Tallinnas 1.-4. ja 9. klassid jätkata 11. jaanuarist ettevaatusabinõusid kasutades kontaktõppel. 

  • Kõikidel üle 12-aastastel õpilastel on kohustuslik kanda siseruumides maski! 

  • Õpilastel toimub tunniplaanijärgne õppetöö ja toitlustamine koolis. 

  • Kooli võivad tulla ainult terved õpilased. Õpilase haigestumise korral teavitada klassijuhatajat esimesel võimalusel. 

5.-8. klassi õpilastel toimub distantsõpe. Distantsõppel olevatel õpilastel on võimalik saada koolist eelregistreerimisega toidupakk (väljastatakse üks kord nädalas Ristiku Põhikoolist).

Õppetöö korraldust muudetakse vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele. Sellekohase info edastab klassijuhataja.