17.10.2017

Õppida on huvitav

Robotid aitavad eesti keelt õppida

Kuidas meelitada lapsi eesti keelt omandatud sõnavara osas kasutama? Keeleõpe läbi praktilise tegevuse - lastele pakuvad Bee-Bot ja Blue-Bot mesimummud suurt huvi, nii õpetaja Triin Tubala neid eesti keele õppetegevustes kasutabki. Kuhu mesimumm sõitma peab, pidid lapsed kaaslast eesti keeles juhendama. Kui sõna ei teatud, küsiti õpetaja käest.