01.04.2019

Õppigem nutikuul digitaalsetest õpikutest ja jagagem oma kogemusi

Tallinna Haridusamet kutsub koole nutikuul pöörama rohkem tähelepanu digitaalsete õpikute kasutamisele, viies läbi näiteks digiõppe nädala või paberivaba õppe päeva.

Koolid on oodatud ka jagama oma kogemusi, kuidas digitaalse õppe võimalused on laste heaks tööle pandud.

  • Põhikooliaste võiks kirjeldada, kuidas digiõpikud on õppimist rikastanud ja põnevamaks muutnud, kas õpilaste koolikott on saanud kergemaks jne.
  • Gümnaasiumiaste võiks tutvustada, milliseid uusi võimalusi annab e-õpe, huvitavad võivad olla näiteks põnev e-kursus teiselt koolilt, ülikoolilt või rahvusvaheliselt kursuste platvormilt, õpetaja ja õpilaste väljakutsed e-õppes jpm.

Oma kooli kogemust saab jagada Facebook’i grupis Nutikuu Tallinnas (lisada kindlasti #paberivabakool). Välja võiks tuua nii õnnestumisi ja eduelamusi kui ka parendamist või ületamist vajavaid seiku.

Nutikuu lõppedes valib Tallinna koolide Diginõukoda välja kaks kooli (ühe põhikooli- ja teise gümnaasiumiastmes), kes saavad kuni 1000 eurot digitaalse õpivara soetamiseks.

Kõigi seast, kes kogemusi jagasid, loositakse välja kaks kooli, kes saavad digitaalse õpivara soetamiseks 500 eurot.

Kas teadsid, et:

  • Digiõpik on kompaktne digitaalne õppematerjal, sh õpik, töövihik ja vihik. See on keskkond, mis pakub uusi teadmisi varem õpitu kohta, võimalust uurida rohkem ja süvitsi, täita ülesandeid, saada tagasisidet ja iseseisvalt edasi õppida. Võrreldes paberõpikutega saab digiõpikutes luua paremaid ja vahetumaid seoseid eri õppeainete, teemade, klasside ja kursuste vahel.
  • Digiõpikud muudavad koolikoti kergemaks, kuna edaspidi piisab kõikide õpikute kasutamiseks vaid ühest nutiseadmest
  • Kõigile põhikoolidele on sel õppeaastal loodud võimalus kasutada digiõpikute keskkonda Opiq, kus põhikooli õpikuid on 80 protsendi ulatuses digitaalsel kujul tasuta kättesaadavad.  
  • Koolid kasutavad ka teisi digiõpikuid ja digiõppekeskkondi. Õppimisvõimaluste avardamiseks on uuendatud koolide arvutiparke, sh soetatud senisest enam mobiilseid seadmeid ja interaktiivseid ekraane.

Vaata lisaks:

Täiendav teave:

Rainer Rannala
Tallinna Haridusameti üldosakonna juhataja
rainer.rannala@tallinnlv.ee 

  

Uudise rubriigid: