01.03.2021

Õppimine alates 01.03.2021

Lugupeetud lapsevanemad ja õpilased!

Nagu te juba teate, valitsus on kehtestanud  uue korra http://bit.ly/2P25iy6 , mille kohaselt alates 01.03.2021 saavad kontaktõppes õppida 1.-4. klasside ning eriklasside õpilased.

Ülejäänud klassid on distantsõppel. 

9. ja 12. klasside õpilased on distantsõppel 01.-05.03.21. Järgnevast õppevormist saame teada uutest valitsuse korraldustest. 

Distantsõpe toimub vana ning juba kasutusel olnud süsteemi järgi (min 50% tundidest on veebinarid, ülejäänud on iseseisev töö). Juhul, kui õpilased töötavad iseseisvalt, on õpetaja  sel ajal kättesaadav Google Hangoutsi kaudu.

Juhul, kui õpilasel tekivad raskused iseseisva õppimisega, tuleb koheselt pöörduda õpetaja poole. 

Kooli tunniplaani saab vaadata kooli kodulehelt  http://bit.ly/3hFRxzk . Et leida vajalik tunniplaan, on vaja ülemises paremas nurgas valida õige nimetusega tunniplaan. Õpilaste tunniplaan, kes õpivad koolis kannab nime “Ehte 2021 koolis märts”. Õpilaste tunniplaan, kes on distantsõppel kannab nime “Ehte 2021 distants märts”.

Esimene koolitund algab tunniplaani kohaselt kl 8.00. Iga järgnev tund algab igal täistunnil. 

Kogu õppetegevuse korraldamine toimub eKooli kaudu (vt “Kodused ülesanded”). Veebinari toimumisest teatab õpetaja eKooli kaudu hiljemalt kl 16.00 eelneval päeval. ‘

Aineõpetajate konsultatsioonid toimuvad samuti digitaalselt, veebinaridena. Õpilased, kes vajavad konsultatsiooni, teatavad sellest õpetajale e-posti või Google Hangoutsi kaudu, õpetaja saadab õpilasele kohtumise lingi. 

Psühholoogi, õpiabi, logopeedi ning eripedagoogi tunnid toimuvad tavapäraselt. Õpilased saavad antud tundide uue tunniplaani klassijuhataja käest.

Digitaalsetelt toimuvatest huviringidest 1.-12. klasside õpilaste jaoks teatatakse eKooli kaudu hiljemalt 01.03.21. 

Kodus õppimiseks vajalikke tehnilisi vahendeid saab üürida koolist. Info selle kohta on eKoolis. 

Koolis õppivate laste toitlustamine toimub graafiku alusel. Distantsõppel olevad õpilased saavad toidupakke. Kogu info selle kohta on eKoolis. 

Soovime teile tugevat tervist! 

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klassijuhataja http://bit.ly/3srJrP0 või  kooli administratsiooni poole http://bit.ly/2ZMcnoR . Tuletame meelde, et koolis töötab psühholoog http://bit.ly/2NDYJBB . Julgelt pöörduge abi saamiseks, mitteolulisi probleeme ja küsimusi pole olemas! 

Kooli administratsioon