10.03.2021

Õppimine alates 11.03.2021

Lugupeetud lapsevanemad ja õpilased!

Nagu te juba teate, valitsus on kehtestanud  uue korra https://bit.ly/3l5eVs2 , mille kohaselt alates 11.03.2021 jäävad kõik meie kooli õpilased distantsõppele.

 Hommikuti (8.00-12.00)  on hädavajadusel võimalik 1.-4.klassi õpilastele korraldada lapsehoiuvõimalus, osalemiseks peab eelnevalt registreerima õppealajuhataja (anzelika.kahro@ehtehg.ee) meili teel hiljemalt 10.03.2021 kl 16.00-ks. 

Kooli tunniplaani saab vaadata kooli kodulehelt  http://bit.ly/3hFRxzk . 

Esimene koolitund algab tunniplaani kohaselt kl 9.00. Iga järgnev tund algab igal täistunnil. 

Kogu õppetegevuse korraldamine toimub eKooli kaudu (vt “Kodused ülesanded”). Veebinari toimumisest teatab õpetaja eKooli kaudu hiljemalt kl 16.00 eelneval päeval.

Distantsõpe toimub vana ning juba kasutusel olnud süsteemi järgi. Juhul, kui õpilased töötavad iseseisvalt, on õpetaja  sel ajal kättesaadav Google Meet või Google Hangoutsi kaudu.Juhul, kui õpilasel tekivad raskused iseseisva õppimisega, tuleb koheselt pöörduda õpetaja poole. 

 Aineõpetajate konsultatsioonid toimuvad samuti digitaalselt, veebinaridena. Õpilased, kes vajavad konsultatsiooni, teatavad sellest õpetajale e-posti või Google Hangoutsi kaudu, õpetaja saadab õpilasele kohtumise lingi. 

Psühholoogi, õpiabi, logopeedi ning eripedagoogi tunnid toimuvad samuti digitaalselt. Suurema vajaduse korral on võimalik korraldada ka kontaktkohtumised.

Digitaalsetelt toimuvatest huviringidest 1.-12. klasside õpilaste jaoks teatatakse eKooli kaudu hiljemalt 12.03.21. 

Kodus õppimiseks vajalikke tehnilisi vahendeid saab üürida koolist. Info selle kohta on eKoolis. 

Toidupakke jagatakse kord nädalas neljapäeviti, vajalik eelnev registreerimine eKooli kaudu.

Soovime teile tugevat tervist! 

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klassijuhataja http://bit.ly/3srJrP0 või  kooli administratsiooni poole http://bit.ly/2ZMcnoR . Tuletame meelde, et koolis töötab psühholoog http://bit.ly/2NDYJBB . Julgelt pöörduge abi saamiseks, mitteolulisi probleeme ja küsimusi pole olemas! 

Kooli administratsioon