17.11.2020

Oravakeste projekt "12 kuud"

Oravakeste projekt „12 kuud“ jõudis eduka lõpuni.
Teema valiti toetudes laste huvile aastaringi vastu. Projekti käigus tutvuti Eesti rahvatraditsioonidega terve kalendriaasta jooksul, vaadeldi igapäevaselt ilma ning seoti kunstitöid aastaaegadega. Projekti väljundiks sai etendus, mis põhines muinasjutul „12 kuud“ ning mille eesmärkideks oli arendada laste esinemisjulgust, koostööoskust ja mälu. Etenduse rekvisiidid meisterdasid lapsed ise ning kostüümid sündisid koostöös lapsevanematega. Projekti tulemusel nimetavad lapsed kuid ja aastaaegu ning teavad nende tunnuseid.
Kuna koroona röövis meilt võimaluse õpitud etendust päris lavalaudadel esitada siis osalesime Kanuti Aia teatrifestivalil hoopis video vahendusel.