25.05.2017

Orienteerumine ja õppetegevused lasteaia õuealal „Uuri, avasta , tegutse“

24.mail toimus lasteaia õuealal ühisüritus, kus Päikese, Vikerkaare, Lepatriinude ja Päevalille rühma lapsed läbisid 5 eriteemalist tegevuspunkti.

Talvel valmistasid Päikese rühma lapsed koos vanematega projekti „Suur taimejaht“ raames meie lasteaia õueala maketi, millega tuli kõigil rühmadel enne üritust tutvuda, et saadud liikumiskaardi järgi õigesti õuealal orienteeruda  ja tegevuspunktid kaardil näidatud märkide järgi üles leida.

Roheline kooli tegevuspunktis ootas lapsi aaretejaht, kus nad pidid märgistatud rada läbides üles leidma karbid puu osadega, puu ise kokku panema, rääkisid puu kasvamisest, erinevate osade tähtsusest ja erinevatest puuliikidest.

Ekskursioonil putukate maailma arvasid lapsed ära mõistatusi, leidsid piltide järgi õiged putukad, vastasid viktoriini küsimustele ja uurisid luupidega päris elusaid putukaid.

Koordinatsiooniredelil tehti erinevaid liikumisharjutusi.

Tegevuspunktis „Maa - meie ühine kodu“ tuli lastel looduslikke materjale kasutades arvutada, reastada, võrrelda, kaaluda, arvata erinevate loodusmaterjalidega täidetud koti sisu ja teha rühmatööd.

Kunstitöötoas said lapsed oma loovust ja fantaasiat kasutades valmistada looduslikest materjalidest kaardi. Meeleolu aitas luua muusika.

Tore oli see, et lapsed osalesid tegevuspunktide ettevalmistamisel (korjasid looduslikke materjale mere äärest, pargist, õuealalt, otsisid putukaid), said kinnistada varem õpitud teadmisi ja avastasid uut. Kõigile lastele üritus väga meeldis ja tore, et ka ilmataat oli meiega.

Suured tänusõnad kõikidele õpetajatele ja õpetajate abidele!