28.12.2017

Osale noorteuuringus ja võida auhindu!

Hea 13–30aastane noor, Eesti Noorteühenduste Liit kutsub Sind osalema noorteuuringus! Soovid võita auhindu? Soovid avaldada arvamust noorte positsiooni kohta ühiskonnas? Siin on see võimalus!

Sinu osalus uuringus on väga oluline – vastused aitavad luua uusi teadmisi noortesõbralikuma ühiskonna kohta. Kogutud andmete alusel tehakse ettepanekuid noortepoliitika kujundamiseks nii Eesti kui Euroopa tasandil. Küsitlusega edastatakse sinu arvamus Euroopa ja Eesti otsuste tegijatele, et liikuda noortesõbralikuma ühiskonna poole!

Küsitlus on anonüümne. Osalejate vahel loositakse välja ägedaid auhindu. Võitjatega võetakse isiklikult ühendust.

Küsimustik on avatud kuni 31. detsembrini.
Uuringu tulemustega saab tutvuda Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehel alates 2018. aasta märtsist.

Küsitlusele vastamine võtab aega umbes 15 minutit.